Helse og sosial

Prestfoss legesenter har ledig

2 Fastlegehjemler - 2. gangs utlysning

Ledige fastlegehjemler i Sigdal ved Prestfoss legesenter (§ 8-2-avtaler)

To nye lister med foreløpig listetak på 700 pasienter hver

Oppstart 1.1.2023 eller etter nærmere avtale

Allmennlege

Ønsker du kortere pasientlister og mer tid til pasientarbeid, bruke mindre tid på administrasjon, gode økonomiske betingelser og mer fritid ? Da bør du se til Sigdal!

Sigdal har en godt fungerende fastlegeordning og har lenge hatt et stabilt fastlegekorps. 

En av våre fastleger gå av med pensjon, per 31.12.22, og vi søker dennes etterkommer. Opprinnelig liste på 1030 pasienter deles nå i to. Listetak per hjemmel er foreløpig satt inntil 700, men listelengde kan diskuteres. Vikariat kan også diskuteres.

Stillingene kan søkes av spesialister i allmennmedisin eller være ALIS-stillinger, drevet som selvstendig næringsdrift. Hjemlene inngår i avtale med kommunen om drift jfr Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2.

Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i Ringerike interkommunal legevakt ved Ringerike sykehus. 

Vilkår for overdragelse av praksis og etablering ved legesenteret avtales i utgangspunktet direkte med hjemmelsinnehaver(e). Oppstart etter avtale.

Om arbeidsstedet
Prestfoss legesenter er et veldrevet legekontor med høy trivsel og godt arbeidsmiljø, nå som 5-legekontor. Legesenteret har også en LIS1 stilling. Kontoret er bl.a utstyrt med moderne laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr og lokaler for akutt- og smittemottak, småkirurgi og gynekologi. Journalsystem er per i dag WebMed.

Kvalifikasjoner

            - Norsk legeautorisasjon

- Søker må ha fullført turnustjeneste/LIS1

- Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre ALIS-utdanning
- Du bør ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

- Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges

Vi tilbyr

 • Svært gode betingelser i særskilt økonomisk avtale - § 8-2-avtale, herunder;
 • Muligheten for kortere pasientlister mot økonomisk kompensasjon (utjevningstilskudd),
 • Avtalen muliggjør mer tid til pasientarbeid, mer fritid og mindre tid på administrasjon !
 • Basistilskudd etter gjeldende regelverk, og med ekstra utbetaling av utjevningstilskudd fra kommunen som følge av reduserte pasientlister (gjennomsnittlig listelengde under 1200)
 • Delt økonomisk ansvar for driften av legesenteret, fordelt med en andel per fastlege og kommunen en andel 
 • Kommunen har arbeidsgiveransvaret/personalansvaret for helsesekretærene ved legesenteret 
 • Kommunen ivaretar administrasjon av budsjett og regnskap for legesenteret, herunder fakturahåndtering. 
 • Praksiskompensasjon og møtekompensasjon etter gjeldende regelverk  
 • Veiledning og tilrettelegging ved ALIS-utdanning/spesialisering i allmennmedisin. 
 • Et særdeles godt arbeidsmiljø med et stabilt fastlegekollegie og stabile dyktige helsesekretærer
 • Flotte helt nye ombygde og oppgraderte lokaler i sentrum
 • Nærhet til øvrige samarbeidende kommunale funksjoner og helse og omsorgstjenester
 • Et godt og utviklende samarbeid med faglige dyktige kollegaer i kommunens øvrige helse og omsorgstjenester 
 • Kommunen er behjelpelig med bolig 
 • Sigdal ligger landlig til, men innen bare en times kjøring fra byene Drammen, Kongsberg og Hønefoss, og enda nærmere fjell og hytteområdene Norefjell/Eggedalsfjella/Haglebu

Annet
-      Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
-       Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
-       Krav om førerkort
-       Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktpersoner for flere opplysninger.      

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.09.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Prestfoss legesenter

Kontaktpersoner:

Eirik H. Skar

tlf: 32712300

Elly Kjærnet

tlf: +47 32712300

Linda Torgersen

tlf: 3271 2200

Pål Steiran - kommuneoverlege

tlf: 408 08 991

Adresse:

Borgestubakken 2 3350 Prestfoss

Kontorplassering: