Sigdal kommune

Oppvekstsektoren søker etter

Tilkallingsvikarer

Har du et brennende hjerte for barn og unges læring og samtidig ledig arbeidskapasitet? Da må du se her:

Sigdal kommune har behov for tilkallingsvikarer i grunnskolen. Vikariatene vil kunne være knyttet til en eller flere av skolene våre. Sigdal har tre barneskoler; på Nerstad, i Prestfoss og i Eggedal, og en ungdomsskole i Prestfoss, med til sammen 351 elever. Barneskolene drives fådelt, med basestruktur eller trinnvis sammenslåing. Ungdomsskolen samler elever fra hele kommunen, og er geografisk sentralt plassert i Prestfoss.

Sigdal kommune har som målsetting å være en skapende kommune med vekt på nytenkning og entreprenørskap. I skolene legger vi vekt på å et godt skole-hjemsamarbeid og nær kontakt med nærings-og kulturlivet. Kommunen har nært samarbeid om interkommunale tjenester som PPT, Voksenopplæring og barnevern med Modum og Krødsherad. Vi har også et samarbeid om blant annet IKT-tjenester med andre kommuner i Kongsbergregionen. Sigdal kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen og som et redskap i vurderingsarbeidet. Vi har IKT-veiledere ved hver av skolene våre. Vi bruker iPad som arbeidsverktøy.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Undervisning tilpasset den enkelte skoles behov
  • Delta i planlegging, gjennomføring av variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet og med god progresjon
  • Bidra til skolens utviklingsarbeid og i lærerteam ved skolene

Kvalifikasjoner:

Du bør ha godkjent pedagogisk utdanning og god kunnskap om Kunnskapsløftet LK-20. Andre med annen utdannelse og yrkesbakgrunn er også velkomne til å søke. Spesifiser utdanning og antall studiepoeng i søknaden, og fortell om undervisnings- eller yrkeskompetanse om du har dette.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:

For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder gammel attest fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringslovens § 10-9 og forskrift 15. (Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden!)

Søknad:

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 

Søknader mottas fortløpende. Søkere kan merke av i søknaden hvilke(t) skoleslag de ønsker å søke stilling i. Ønskes en bestemt skole, kan det også avmerkes. Legg ved CV. Spørsmål om stillingene kan rettes til oppvekstsjef Hanne Bredde Vig, tlf. nr 41513702

Vi ønsker deg velkommen som søker til Sigdalskolen - en skole i utvikling!

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.

Del på:

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.04.2023

Tiltredelse:

01.12.2022

Arbeidssted:

skolene i Sigdal

Kontaktpersoner:

Hanne Bredde Vig

tlf: 415 13 702

Adresse:

Borgestubakken 2 3350 Prestfoss

Kontorplassering: